Enkele benaderings vir die bepaling van doeltreffendheid in Suid-Afrikaanse skole

Titel: Enkele benaderings vir die bepaling van doeltreffendheid in Suid-Afrikaanse skole
R.J. (Nico) Botha
Professor in die Departement Onderwysleierskap en -Bestuur, Opvoedkunde Kollege, Universiteit van Suid-Afrika
E-pos: botharj@unisa.ac.za

Ensovoort, volume 43 (2022), nommer 12: 1

Opsomming

Doeltreffende skole is in