Narratiewe Realisme: David Carr se geskiedfilosofie as uitdaging aan die postmodernisme

Titel: David Carr se geskiedfilosofie as uitdaging aan die postmodernisme Skrywer: Jan Adriaan Schlebusch Ph.D. (Groningen, NL) schlebuschadrian@gmail.com Ensovoort, jaargang 41 (2020), nommer 9: 2 Abstract The striving towards objectivity that characterized modern historiography up until the 1970s, lost adherence in academia in light of damning criticism by influential philosophers like Jürgen Habermas. Postmodern approaches… Continue reading Narratiewe Realisme: David Carr se geskiedfilosofie as uitdaging aan die postmodernisme

Taal, landskap en identiteit

Dan Roodt Die kwessie rondom taal is besig om dié aangaande ras te vervang as die belangrikste enkele strydpunt in Suid-Afrika. Selfs gedurende die grondwetlike onderhandelinge tussen die Nasionale Party en die ANC tydens die aanloop tot die 1994-verkiesing het slegs drie vraagstukke hul onderskeie standpunte geskei, naamlik eiendomsreg, die sogenaamde uitsluitingsklousule (waarvolgens ’n werkgewer… Continue reading Taal, landskap en identiteit