Novelty and tradition in the Terminator films

Dr. Burgert Senekal, Universiteit van die Vrystaat.

Ensovoort, volume 43 (2022), nommer 10: 3

Abstract

The Terminator films are some of the most widely known Hollywood films and their releases span more than three decades. In each film, directors attempted …

‘Famous vir apartheid, rugby en gekskeer’: Die beeld van die Afrikaner op Instagram

Titel: ‘Famous vir apartheid, rugby en gekskeer’: Die beeld van die Afrikaner op Instagram
Dr. Burgert Senekal, Universiteit van die Vrystaat.

Ensovoort, volume 43 (2022), nommer 10: 2

Opsomming

Die begrip Afrikaner het oor die afgelope drie eeue verskillende betekenisse …

The value of a future creating workshop to establish educator-learner relationships built on moral values

Title: The value of a future creating workshop to establish educator-learner relationships built on moral values
Elsa Bosman
orcid.org/0000-0003-2108-2968
Marinda Neethling
orcid.org/0000-0002-8600-8593
Corresponding author: Marinda.Neethling@nwu.ac.za
Illasha Kok
orcid.org/0000-0002-0859-6246
Faculty of Education / Fakulteit Opvoedkunde
Potchefstroom Campus / Potchefstroomkampus, NWU

Ensovoort,