Is the dissolution of the Afrikaner tribe a century away? Part 4: Afrikaners’ failure to understand, accept, and appropriate the indigenous realities of South Africa

Gabriel Louw
 
Research Associate, Focus Area Social Transformation, Faculty of Arts,
Potchefstroom Campus, North-West University, South Africa
 
RESEARCH
 
Corresponding Author: Prof Dr GP Louw
Focus Area Social Transformation
Faculty of Arts
Potchefstroom Campus
North-West University
South Africa…

Is the dissolution of the Afrikaner tribe only a century away? Part 3: Present and past determinants and role players in the establishment and continuation of perceptions of injustice in the mindsets of Afrikaners

Gabriel Louw
 
Research Associate, Focus Area Transformation, Faculty of Arts,
Potchefstroom Campus, North-West University, South Africa
 
                                                                     RESEARCH
 
Corresponding Author:
Prof Dr GP Louw
Focus Area Social Transformation
Faculty of Arts
Potchefstroom Campus
North-West University
South Africa
Email: …

Wat die Engelsman nie wil sien nie, dit sien hy nie

Robin Renwick (gebore in 1937) was ‘n Britse regeringsverteenwoordiger in Rhodesië (1978-1980) toe die politieke mag van die blanke bewind na swart terreurgroepe oorgegaan het. Hierna was Renwick die Britse ambassadeur in Suid-Afrika (1987-1991), dus toe dieselfde situasie besig was …