Narratiewe Realisme: David Carr se geskiedfilosofie as uitdaging aan die postmodernisme

Titel: David Carr se geskiedfilosofie as uitdaging aan die postmodernisme Skrywer: Jan Adriaan Schlebusch Ph.D. (Groningen, NL) schlebuschadrian@gmail.com Ensovoort, jaargang 41 (2020), nommer 9: 2 Abstract The striving towards objectivity that characterized modern historiography up until the 1970s, lost adherence in academia in light of damning criticism by influential philosophers like Jürgen Habermas. Postmodern approaches… Continue reading Narratiewe Realisme: David Carr se geskiedfilosofie as uitdaging aan die postmodernisme

Ras en Afrikaneretnisiteit: ʼn Kwantitatiewe ondersoek na huidige opvattinge

Dr. Burgert Senekal, Universiteit van die Vrystaat. Abstract A lot has been written about whether the Afrikaner is white or of mixed origins. The current study uses big-data methods to investigate what the dominant idea currently is: is the Afrikaner considered to be white? For this all tweets over a period of five months were… Continue reading Ras en Afrikaneretnisiteit: ʼn Kwantitatiewe ondersoek na huidige opvattinge

Royce Kurmelovs oor Australiese politiek

Resensie-essay deur Leon Lemmer Vroeër vanjaar was Australië plaaslik polities in die nuus toe een van sy ministers die mening uitgespreek het dat daar voorkeur aan Suid-Afrikaanse boere as immigrante gegee behoort te word. Hierdie uitlating is in Afrikanergeledere verwelkom en voorspelbaar deur die ANC-regering verdoem. Uiteindelik was daar ‘n aanduiding dat in die buiteland… Continue reading Royce Kurmelovs oor Australiese politiek

Wat die Engelsman nie wil sien nie, dit sien hy nie

Robin Renwick (gebore in 1937) was ‘n Britse regeringsverteenwoordiger in Rhodesië (1978-1980) toe die politieke mag van die blanke bewind na swart terreurgroepe oorgegaan het. Hierna was Renwick die Britse ambassadeur in Suid-Afrika (1987-1991), dus toe dieselfde situasie besig was om plaaslik te ontvou. Margaret Thatcher (1979-1990) en daarna John Major (1990-1997) was toe die… Continue reading Wat die Engelsman nie wil sien nie, dit sien hy nie

Resensie: Intieme beeld van Saul Bellow deur sy seun Greg

Johannes Comestor Saul Bellow (1915-2005) het in 1976 die Nobel-prys vir letterkunde ontvang. Oor hom en sy werk is al baie geskryf. Eers onlangs het daar welkome nuwe perspektief gekom toe Bellow se oudste kind sy herinneringe en ‘n ontleding van sy pa se werk gepubliseer het. Ek verwys na Greg Bellow (gebore in 1944)… Continue reading Resensie: Intieme beeld van Saul Bellow deur sy seun Greg

Die ANC en die konsep van Nasie

Afred Bosch, Centre d’estudis africans, Universiteit van Barcelona “The people, the real people, do not support Inkatha.  They are with the ANC.” (Teni, Soweto-aktivis 1993) Die African National Congress (ANC) beskou en definieer sigself as die grootste nasionale bevrydingsbeweging in Suid Afrika.  Hierdie strewe word reeds in sy naam verwoord.  Wat die leerstellinge betref, stel… Continue reading Die ANC en die konsep van Nasie

Taal, landskap en identiteit

Dan Roodt Die kwessie rondom taal is besig om dié aangaande ras te vervang as die belangrikste enkele strydpunt in Suid-Afrika. Selfs gedurende die grondwetlike onderhandelinge tussen die Nasionale Party en die ANC tydens die aanloop tot die 1994-verkiesing het slegs drie vraagstukke hul onderskeie standpunte geskei, naamlik eiendomsreg, die sogenaamde uitsluitingsklousule (waarvolgens ’n werkgewer… Continue reading Taal, landskap en identiteit