Enkele benaderings vir die bepaling van doeltreffendheid in Suid-Afrikaanse skole

Titel: Enkele benaderings vir die bepaling van doeltreffendheid in Suid-Afrikaanse skole
R.J. (Nico) Botha
Professor in die Departement Onderwysleierskap en -Bestuur, Opvoedkunde Kollege, Universiteit van Suid-Afrika
E-pos: botharj@unisa.ac.za

Ensovoort, volume 43 (2022), nommer 12: 1

Opsomming

Doeltreffende skole is in

‘Famous vir apartheid, rugby en gekskeer’: Die beeld van die Afrikaner op Instagram

Titel: ‘Famous vir apartheid, rugby en gekskeer’: Die beeld van die Afrikaner op Instagram
Dr. Burgert Senekal, Universiteit van die Vrystaat.

Ensovoort, volume 43 (2022), nommer 10: 2

Opsomming

Die begrip Afrikaner het oor die afgelope drie eeue verskillende betekenisse …

Narratiewe Realisme: David Carr se geskiedfilosofie as uitdaging aan die postmodernisme

Titel: David Carr se geskiedfilosofie as uitdaging aan die postmodernisme
Skrywer: Jan Adriaan Schlebusch
Ph.D. (Groningen, NL)
schlebuschadrian@gmail.com
Ensovoort, jaargang 41 (2020), nommer 9: 2

Abstract

The striving towards objectivity that characterized modern historiography up until the 1970s, lost adherence …

Wat die Engelsman nie wil sien nie, dit sien hy nie

Robin Renwick (gebore in 1937) was ‘n Britse regeringsverteenwoordiger in Rhodesië (1978-1980) toe die politieke mag van die blanke bewind na swart terreurgroepe oorgegaan het. Hierna was Renwick die Britse ambassadeur in Suid-Afrika (1987-1991), dus toe dieselfde situasie besig was …

Resensie: Intieme beeld van Saul Bellow deur sy seun Greg

Johannes Comestor
Saul Bellow (1915-2005) het in 1976 die Nobel-prys vir letterkunde ontvang. Oor hom en sy werk is al baie geskryf. Eers onlangs het daar welkome nuwe perspektief gekom toe Bellow se oudste kind sy herinneringe en ‘n ontleding …