‘Famous vir apartheid, rugby en gekskeer’: Die beeld van die Afrikaner op Instagram

Titel: ‘Famous vir apartheid, rugby en gekskeer’: Die beeld van die Afrikaner op Instagram
Dr. Burgert Senekal, Universiteit van die Vrystaat.

Ensovoort, volume 43 (2022), nommer 10: 2

Opsomming

Die begrip Afrikaner het oor die afgelope drie eeue verskillende betekenisse …

South Africa’s propaganda war: the information campaign to influence the United States of America, 1972-1978

Title: South Africa’s propaganda war: the information campaign to influence the United States of America, 1972-1978
Authors: J.K. Haasbroek, J-A. Stemmet and M. Oelofse[*]
Ensovoort, volume 41 (2020), number 9: 3

Abstract

In an effort to counter anti-apartheid forces, …