‘Famous vir apartheid, rugby en gekskeer’: Die beeld van die Afrikaner op Instagram

Titel: ‘Famous vir apartheid, rugby en gekskeer’: Die beeld van die Afrikaner op Instagram
Dr. Burgert Senekal, Universiteit van die Vrystaat.

Ensovoort, volume 43 (2022), nommer 10: 2

Opsomming

Die begrip Afrikaner het oor die afgelope drie eeue verskillende betekenisse …

#doomsdayprepper: Analysing the online prepper community on Instagram1

Title: #doomsdayprepper: Analysing the online prepper community on Instagram1

Abstract

Prepping, the activity of preparing for large-scale disasters, has become a global phenomenon and received increasing attention in academic circles recently. Since online platforms play a key role in …