Do many South Africans still believe today in the supernatural, bad magic, witchcraft, witches and evil demons?

Gabriel Louw[ref]Research Associate, Focus Area Social Transformation , Faculty of Arts, Potchefstroom Campus, North-West University, Potchefstroom, South Africa[/ref], Andrè Duvenhage[ref]Research Director, Focus Area Social Transformation, Faculty of Arts, Potchefstroom Campus, North-West University, Potchefstroom, South Africa[/ref] Ensovoort volume 36 (2016), number 8: 1. Background The main definition of the Traditional Health Practitioners Act (Act No 22,… Continue reading Do many South Africans still believe today in the supernatural, bad magic, witchcraft, witches and evil demons?

Resensie: Intieme beeld van Saul Bellow deur sy seun Greg

Johannes Comestor Saul Bellow (1915-2005) het in 1976 die Nobel-prys vir letterkunde ontvang. Oor hom en sy werk is al baie geskryf. Eers onlangs het daar welkome nuwe perspektief gekom toe Bellow se oudste kind sy herinneringe en ‘n ontleding van sy pa se werk gepubliseer het. Ek verwys na Greg Bellow (gebore in 1944)… Continue reading Resensie: Intieme beeld van Saul Bellow deur sy seun Greg

Sangoma of the silver screen: Jamie Uys as film maker 1950–1964

Dr. Jan-Ad Stemmet, Department of History, University of the Free State This article was written with the gracious co-operation of Dr Boet Troskie (founder: Mimosa Films) and Mrs. Mireschen Troskie-Marx (board member: Mimosa Films). Abstract It would be no exaggeration describe Jamie Uys as one of the most important role players in the development of… Continue reading Sangoma of the silver screen: Jamie Uys as film maker 1950–1964

Die ANC en die konsep van Nasie

Afred Bosch, Centre d’estudis africans, Universiteit van Barcelona “The people, the real people, do not support Inkatha.  They are with the ANC.” (Teni, Soweto-aktivis 1993) Die African National Congress (ANC) beskou en definieer sigself as die grootste nasionale bevrydingsbeweging in Suid Afrika.  Hierdie strewe word reeds in sy naam verwoord.  Wat die leerstellinge betref, stel… Continue reading Die ANC en die konsep van Nasie

Doomsday Preppers on a national scale: The National Party’s preparations for self-sufficiency during apartheid

Burgert Senekal Abstract As individual preppers prepare for emergencies by stockpiling food, weapons and water, the National Party (NP) government of South Africa started preparing for extensive isolation in the 1960s because of its racial policies. This article examines the measures taken by the NP government to mitigate the effects of sanctions, embargoes and boycotts,… Continue reading Doomsday Preppers on a national scale: The National Party’s preparations for self-sufficiency during apartheid

Taal, landskap en identiteit

Dan Roodt Die kwessie rondom taal is besig om dié aangaande ras te vervang as die belangrikste enkele strydpunt in Suid-Afrika. Selfs gedurende die grondwetlike onderhandelinge tussen die Nasionale Party en die ANC tydens die aanloop tot die 1994-verkiesing het slegs drie vraagstukke hul onderskeie standpunte geskei, naamlik eiendomsreg, die sogenaamde uitsluitingsklousule (waarvolgens ’n werkgewer… Continue reading Taal, landskap en identiteit